top of page

Complete
salarisadministratie

Bij Adminno vind je een ideale combinatie van een vaste salarisadministratie en daarnaast ook flexibel in te zetten diensten. Zo betaal je niet meer dan nodig.

Salarisadministratie en -advies

Je besteedt je salarisadministratie voor een vast bedrag per salarisstrook uit. Dit levert de volgende voordelen op:

 • Tijds- en dus kostenbesparing

 • Betere kwaliteit door up-to-date kennis van wet- en regelgeving

 • 24/7 Inzicht in kosten door online personeels- en salarispakket

 • Overzichtelijke stuurinformatie m.b.v. management dashbord

 • Signaleren van belangrijke momenten, bijvoorbeeld afloop contract e.d.
   

Wij zorgen maandelijks voor een correcte salarisstrook, een tijdige loonaangifte en indien van toepassing een pensioenaangifte. Daarnaast zorgen we voor alle daarbij behorende salarisdocumenten en managementrapportages.

De volgende modules kun je extra afnemen:

 • Verlofregistratie en/of tijdregistratie

 • Verzuimregistratie volgens de Wet Verbetering Poortwachter

 • Digitaal personeelsdossier

Meer weten?

Fiscaal-klein.jpg

Samenwerking met 

salarispakket Nmbrs

Dit pakket is middels API eenvoudig met elke online applicatie te koppelen. Er zijn vele integraties met verschillende pakketten mogelijk bijv. met planning, boekhouding en recruitment software.

In Nmbrs kun je alle salarisdocumenten op je online portal bekijken. Waar en wanneer je maar wilt. Met Nmbrs ESS (employee self service) kunnen medewerkers hun salarisstrook en jaaropgave inzien. Het opsturen of mailen van salarisstroken is hiermee verleden tijd. Dus volledig AVG – proof!

logo nmbrs.png

Jij ontvangt de volgende gegevens in je portal

Maandelijks

 • Loonstrook

 • Betaallijst

 • Betaalbestand

 • Loonaangifte

 • Pensioenaangifte, indien aangesloten bij pensioenfonds

 • Loonjournaalpost

Jaarlijks

 • Jaaropgaves

 • Jaarwerk

Naast de vaste maandelijkse salarisverwerking kun je ook gebruik maken van onze extra diensten.

Personeelsadministratie en -advies

Als je jouw salarisadministratie aan ons uitbesteedt, kun je ook gebruik maken van onze diensten op het gebied van personeelsadministratie en -advies. Bijvoorbeeld:

 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten

 • Aanleggen van digitaal personeelsdossier

 • Beantwoorden van arbeidsrechtelijke vragen

 • Beantwoorden van vragen over Wet Verbetering Poortwachter, WIA, WAZO, WW enz.

 • Aannemen van nieuwe medewerkers

 • Begeleiding bij de HR-cyclus met als doel het ontwikkelen van medewerkers

 • Aanvragen van ontslag bij UWV

klein-administratie.jpg

Overstappen moeilijk?

Nee hoor... We regelen de overstap voor je en jij kunt vanaf morgen ondernemen in nieuwe stijl.

bottom of page