Complete

salarisadministratie

Salaris en Personeel

Het voeren van de personeels- en salarisadministratie ervaren ondernemers als tijdrovend en complex. Bovendien stop je jouw energie liever in je bedrijf, je klanten en medewerkers.
Gelukkig heeft Adminno goed opgeleide salarisspecialisten in huis, die deze werkzaamheden graag voor je uitvoeren. Ze zijn betrokken bij jouw bedrijf, vragen door en geven je maatwerk advies. Door het uitbesteden van je salarisadministratie haal je dus een expert in huis.

Bij Adminno vind je een ideale combinatie van een vaste salarisadministratie en daarnaast ook flexibel in te zetten diensten. Zo betaal je niet meer dan nodig.

Salarisadministratie en -advies

Je besteedt je salarisadministratie voor een vast bedrag per salarisstrook uit. Dit levert de volgende voordelen op:

 • Tijds- en dus kostenbesparing

 • Betere kwaliteit door up-to-date kennis van wet- en regelgeving

 • 24/7 Inzicht in kosten door online personeels- en salarispakket

 • Overzichtelijke stuurinformatie m.b.v. management dashbord

 • Signaleren van belangrijke momenten, bijvoorbeeld afloop contract e.d.
   

Wij zorgen maandelijks voor een correcte salarisstrook, een tijdige loonaangifte en indien van toepassing een pensioenaangifte. Daarnaast zorgen we voor alle daarbij behorende salarisdocumenten en managementrapportages.

De volgende modules kun je extra afnemen:

 • Verlofregistratie en/of tijdregistratie

 • Verzuimregistratie volgens de Wet Verbetering Poortwachter

 • Digitaal personeelsdossier

 

Omdat innoveren in ons bloed zit, werken we met een innovatief HR- en salarispakket: Nmbrs.
Dit pakket is middels API eenvoudig met elke online applicatie te koppelen. Er zijn vele integraties met verschillende pakketten mogelijk bijv. met planning, boekhouding en recruitment software.

In Nmbrs kun je alle salarisdocumenten op je online portal bekijken. Waar en wanneer je maar wilt. Met Nmbrs ESS (employee self service) kunnen medewerkers hun salarisstrook en jaaropgave inzien. Het opsturen of mailen van salarisstroken is hiermee verleden tijd. Dus volledig AVG – proof!

Maandelijks ontvang je in je portal o.a. de volgende gegevens:

 • Loonstrook

 • Betaallijst

 • Betaalbestand

 • Loonaangifte

 • Pensioenaangifte, indien aangesloten bij pensioenfonds

 • Loonjournaalpost

 

Jaarlijks ontvang je:
 

 • Jaaropgaves

 • Jaarwerk

 

Naast de vaste maandelijkse salarisverwerking kun je ook gebruik maken van onze extra diensten.
De flexibele ondersteuning op het gebied van Salarisadministratie en -advies bestaat o.a. uit:
 

 • Aanvragen van een loonheffingennummer

 • Uitzoeken van subsidiemogelijkheden of premiekortingen

 • Fiscale beoordeling van kostenvergoedingen onder de werkkostenregeling

 • Bezwaar maken bij de fiscus

 • Maken van proformaberekeningen

 • Verlof registreren

 • Medewerkers aan- en afmelden bij pensioenfonds

 • Jaarsalarissen aan pensioenfonds doorgeven

 • Verzuim registreren bij arbo- of verzuimverzekering

 • Medewerkers aan- en afmelden bij arbo- of verzuimverzekering

 • Naverrekening doen voor arbo- of verzuimverzekering
   

Personeelsadministratie en -advies

Als je jouw salarisadministratie aan ons uitbesteedt, kun je ook gebruik maken van onze diensten op het gebied van personeelsadministratie en -advies. Bijvoorbeeld:

 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten

 • Aanleggen van digitaal personeelsdossier

 • Beantwoorden van arbeidsrechtelijke vragen

 • Beantwoorden van vragen over Wet Verbetering Poortwachter, WIA, WAZO, WW enz.

 • Aannemen van nieuwe medewerkers

 • Begeleiding bij de HR-cyclus met als doel het ontwikkelen van medewerkers

 • Aanvragen van ontslag bij UWV

Overstappen moeilijk?

Nee hoor... We regelen de overstap voor je en jij kunt vanaf morgen ondernemen in nieuwe stijl.