top of page

WETTELIJK MINIMUMLOON STIJGT PER 1-1-2020

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon stijgen per 1 januari 2020. Het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 bedraagt € 1653,60 per maand. De Regeling van de minister van Sociale Zaken tot halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 is in de Staatscourant gepubliceerd.De brutobedragen van het minimumloon worden met ingang van 1 januari 2020 als volgt vastgesteld:


· € 1653,60 per maand (juli 2019: € 1635,60)

· € 381,60 per week (juli 2019: € 377,45)

· € 76,32 per dag (juli 2019: € 75,49)


Minimumjeugdloon

De minimumjeugdloon bedragen zijn als volgt vastgesteld:

Ook voor leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen.


In afwijking daarvan gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de volgende wettelijke minimumjeugdlonen:

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met één van onze salarisadministrateurs.


Bron: Salaris van Morgen


bottom of page