top of page

Tijdelijke verhoging vrije ruimte WKR

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) gaat in 2020 tijdelijk omhoog van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Door deze maatregel wordt de vrije ruimte in 2020 met maximaal € 5.200 verruimd.

Boost voor werkgevers

Om werkgevers tegemoet te komen bij problemen vanwege de coronacrisis, verhoogt het kabinet de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. De eenmalige verhoging is tijdelijk en geldt alleen voor 2020. Dat schreef staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in een Kamerbrief.


Het is een van de zes nieuwe belastingmaatregelen die het kabinet neemt om ondernemers in deze coronacrisis verder te ondersteunen. De verhoging moet werkgevers de mogelijkheid bieden hun werknemers juist in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen met bijvoorbeeld een bloemetje of een cadeaubon. Ook verwacht het kabinet dat het een boost kan geven aan sectoren die het nu extra zwaar hebben.


Werkgevers kunnen via de vrije ruimte van de werkkostenregeling vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven zonder dat deze worden belast. Zij kunnen zelf bepalen waaraan en óf zij de vrije ruimte willen besteden, voor zover dit gebruikelijk is.


Hoewel de vergoedingen en verstrekkingen vanuit de vrije ruimte onbelast zijn, moeten werkgevers wel kosten maken om deze vergoedingen en verstrekkingen te financieren. Voorbeelden zijn kerstpakketten en bedrijfsuitjes.


Vrije ruimte eerder dit jaar ook verruimd

Onder de WKR kan een werkgever een percentage van het totale fiscale loon van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers.


Per 1 januari 2020 werd deze vrije ruimte al verhoogd van 1,2% naar 1,7% voor de eerste

€ 400.000. Boven de € 400.000 geldt een vrije ruimte van 1,2%. Stopt de werkgever méér in deze zogenoemde vrije ruimte, dan moet hij over het meerdere 80% eindheffing betalen.


Bron: countus.nl, rendement.nl & Salaris Vanmorgen


bottom of page