top of page

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).


Een RI&E helpt bij de aanpak van risico's in je bedrijf. Dit is verplichte kost voor iedere werkgever. In het kader van de Week van de RI&E beantwoorden we een aantal vragen voor ondernemers.

Wat is een RI&E?

RI&E is een afkorting van Risico-Inventarisatie en - Evaluatie. Het is een belangrijk hulpmiddel om risico's binnen je bedrijf in kaart te brengen en op te lossen. Een RI&E is verplicht voor alle ondernemers met personeel.


De inspectie SZW controleert of bedrijven zich aan deze verplichting houden. Meestal gebeurt dat met een onaangekondigde controle in je bedrijf, waarbij de inspecteur onder meer zal vragen naar een RI&E. In de week van de RI&E wordt ook schriftelijk en telefonisch gecontroleerd op de aanwezigheid van een RI&E. Als blijkt dat je geen of geen goede RI&E hebt, dan krijg je meestal de kans om dit te herstellen.


Hoe stel ik een RI&E op?

Een preventiemedewerker ondersteunt je bij het opstellen van een RI&E. Hij werkt hierbij samen met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Als je die niet hebt, moet je medewerkers in ieder geval in de gelegenheid stellen om advies te geven over de RI&E.


Samen ga je eerst op zoek naar alle veiligheids- en gezondheidsrisico's. Vervolgens schrijf je een plan van aanpak welke maatregelen je neemt om die risico's aan te pakken. Ten slotte voer je dit plan van aanpak uit en houd je het actueel. Met een RI&E draag je bij aan een goed arbobeleid.


Moet ik een RI&E laten toetsen?

Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten een RI&E altijd laten toetsen. Een gecertificeerde arbodienst of deskundige bekijkt dan of deze voldoet aan de richtlijnen va de wet.


Bij maximaal 25 werknemers krijg je een toetsingsvrijstelling als je gebruikmaakt van een erkend RI&E instrument. Wanneer je maximaal 40 uur per week aan personeel hebt, dan kun je gebruikmaken van de zogenoemde Checklist Personeelsrisico's, waarbij toetsing niet nodig is.


Wat zijn de kosten van een RI&E?

Het betreft met name tijdsinvestering (van de preventiemedewerker). Als je verplicht bent om de RI&E te laten toetsen, heb je wel te maken met directe kosten. Hiervoor moet je namelijk een gecertificeerde arbodienst of deskundige inschakelen.


Waar vind ik meer informatie?

Voor meer informatie kun je terecht op de website van het Steunpunt RI&E. Het Steunpunt RI&E heeft tevens een handleiding (pdf) gemaakt voor ondernemers. Hiermee ga je stap voor stap aan de slag met het aanpakken van risico's binnen je bedrijf.


Bron: Steunpunt RI&E


bottom of page