top of page

LAGE WW-PREMIE BIJ WERKNEMER ONDER 21


De lage WW-premie geldt voor een werknemer onder de 21 jaar bij maximaal 48 verloonde uren per vierwekenaangifte, of 52 verloonde uren per maandaangifte.


Je mag de lage premie toepassen als aan twee voorwaarden is voldaan:


1. De werknemer is op de eerste dag van het aangiftetijdvak jonger dan 21 jaar.

2. Voor deze werknemer zijn maximaal 48 uren verloond per vierwekenaangifte, of maximaal 52 uren per maandaangifte.


Het maakt niet uit wat voor soort arbeidsovereenkomst de werknemer heeft. Ook is niet van belang of de arbeidsovereenkomst schriftelijk is vastgelegd.

Aangiftetijdvak

Je beoordeelt de twee voorwaarden per aangiftetijdvak.

Als de verloonde uren van een werknemer wisselen, kan in het ene tijdvak de lage WW-premie en in het andere tijdvak de hoge WW-premie gelden.


Eerste dag

Je bepaalt op de eerste dag van het aangiftetijdvak wat de leeftijd van de werknemer is. Als hij op deze dag nog geen 21 jaar is, dan pas je de lage WW-premie toe als de verloonde uren niet hoger zijn dan het maximum.


Halverwege tijdvak in dienst

Als de werknemer op de eerste dag van het aangiftetijdvak nog niet in dienst was, geldt de leeftijd van de werknemer op de eerste dag van de dienstbetrekking.


Uit dienst

Als een werknemer in een tijdvak uit dienst gaat, dan kijk je naar de totale verloonde uren van dat tijdvak.


53e week

Het laatste tijdvak van een vierwekenaangifte kan een 53e week bevatten. Voor deze aangifte geldt ook het maximum van 48 verloonde uren per werknemer.


Meerdere banen

Als een werknemer meerdere dienstbetrekkingen bij een werkgever heeft, dan tel je de verloonde uren van deze dienstbetrekkingen bij elkaar op om te beoordelen of aan het maximum van 48 of 52 verloonde uren is voldaan.


Niet herzien

Herziening is niet van toepassing voor een werknemer jonger dan 21 jaar met maximaal 48 verloonde uren per vierwekenaangifte of 52 verloonde uren per maandaangifte. Je hoeft dus niet met terugwerkende kracht na te gaan of zich een herzieningssituatie voordoet. De lage WW-premie blijft van toepassing.


Vast contract

Als een werknemer jonger dan 21 jaar een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft die geen oproepovereenkomst is, dan mag je op basis hiervan de lage WW-premie toepassen.


Je hoeft niet na te gaan wat de verloonde uren zijn. Het is wel mogelijk dat zich een situatie voordoet waardoor je achteraf de lage WW-premie moet herzien.Bron: Salaris Vanmorgen


bottom of page