top of page

Is jouw onderneming Coronaproof?

Bijgewerkt op: 16 mrt. 2020


In Nederland stijgt het aantal besmettingen en heeft het coronavirus inmiddels ook levens geëist. De beurskoersen zijn in korte tijd sterk gedaald en een aantal sectoren waaronder toerisme, industrie en transport voelt harde klappen. Maar wat betekent

Allereerst moet je je altijd een beetje zorgen maken bij een nieuwe ziekte volgens virologen. Voor de meeste Nederlanders geldt dat zij vrij weinig bescherming hebben opgebouwd, en dus nog geen antilichamen hebben, tegen een virus als covid-19. Dit in tegenstelling tot veel andere griepvirussen die ieder seizoen de kop opsteken, waar vaak sprake is van enige mate van ‘kruisimmuniteit’. Maar je zorgen maken moet niet omslaan in paniekvoetbal. Dat geldt voornamelijk voor jou als ondernemer: je bereid je voor op het ergste, maar hoopt op het beste.


Wat zien we nu bij Nederlandse ondernemers?

Het zijn zeker onzekere tijden. Ook voor de onderneming. De ondernemingen die de meeste pijn voelen zijn voornamelijk actief in het toerisme, de maakindustrie en de transportsector. Maar door de tegenslag die deze ondernemers meemaken, slepen zij hun leveranciers mee in de malaise. Zo zien wij nu al dat ook sectoren zoals de horeca en dienstverlening op het gebied van marketing geraakt worden. Deze sectoren zullen op hun beurt weer ondernemers in andere sectoren in Het MKB beïnvloeden.


In verschillende sectoren worden opdrachten uitgesteld of geannuleerd. De voorraad kan bij sommige bedrijven niet worden geleverd door de gebruikelijke leveranciers, waardoor verkopen niet gerealiseerd kunnen worden en of waardoor de inkoop weer duurder wordt. Hierdoor krimpen uiteindelijk de marges, terwijl de vaste kosten van het bedrijf wel doorlopen.


Op het gebied van productiviteit zie je ook reeds een vermindering. Veel bedrijven laten mensen thuis werken, maar hebben de organisatie daar niet op ingericht en vanwege de uitbraak is er bij sommige bedrijven minder werk. Uit recent onderzoek van de ING blijkt wel dat 47% van de werkenden aangeeft bijna volledig thuis te kunnen werken. Dit betreft dan echter wel weer voornamelijk de zakelijke dienstverlening.


Een lichtpuntje dat we zien is dat de belangrijkste pijlers van de economie er goed voor staan. De arbeidsmarkt, consumptie, overheidsfinanciën en de financiële sector zijn gezond en dat kan betekenen dat de lange termijneffecten van het virus op de economische gezondheid van Nederland beperkt zijn. De verwachting is een korte periode van tegenslag en wellicht een korte recessie van 6 maanden.


Nadat de virus-uitbraak onder controle is kunnen sommige sectoren een opleving verwachten dor inhaalvraag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de detailhandel, maar ook aan de toeristische sector. Als consumenten aankopen uitstellen, dan zien we vaak dat die aankopen later alsnog plaats vinden. Dan is het wel belangrijk dat er op een later moment voldoende capaciteit is om te voldoen aan die inhaalvraag.


Waar moeten we voor uitkijken?

Als we kijken naar economisch tegenslag in het verleden zien we dat ondernemers vaak op dezelfde manier reageren. In eerste instantie zeggen veel ondernemers: “Deze storm raakt mij niet, het zal andere ondernemingen wel raken, maar mijn bedrijf niet”.


Als diezelfde ondernemers via hun klanten uiteindelijk in de storm terecht komen slaan onrust en stress toe en begint het paniekvoetbal. Zij gaan snijden, snijden en nog eens snijden in de kosten en daarnaast gaat de onderneming aan de slag om betalingen van klanten sneller binnen te halen. Maar bovenal: de ondernemers gaan ‘meer van hetzelfde’ doen. Met andere woorden: “Ik heb het altijd zo gedaan en nu ga ik alleen harder lopen”. Wat ze echter vergeten is dat de concurrentie dit ook zal doen. Het uiteindelijke effect is nul of zelfs (nog verdere) achteruitgang.


Hoe moet de ondernemer dan wel navigeren in deze onzekere tijden?

Als we mogen aannemen dat de tegenslag van korte duur is zullen we deze moeten overbruggen zonder te veel capaciteitsverlies of schade in de keten. Het klinkt vreemd, maar bedrijven die succesvol zijn tijdens een periode van tegenslag zijn merkwaardig genoeg bezig met de basale vraag: wat is het probleem van onze klant en hoe kan ik bijdragen aan een oplossing van dit probleem? Als een klant financieel lastig zit, maar operationeel goed presteert dan is het buitengewoon handig om hierop op een positieve manier te anticiperen, in plaats van om alleen jouw klant vooruit te laten betalen voor uw diensten.


Ben je echter een klassieke denker en hol je jouw bedrijf uit, dan moet je, als de storm uiteindelijk gaat liggen, extra investeren in het zoeken van nieuwe, goede werknemers en het opnieuw opbouwen van jouw relatie met leveranciers en afnemers. Deze relatie is namelijk ernstig beschadigd als gevolg van afknijpen. Met als uiteindelijk resultaat dat jouw onderneming door een veel dieper dal gaat dan nodig is. Succesvolle ondernemers nemen eerst tijd om eens goed om zich heen te kijken zowel in de organisatie als daarbuiten.


Je mag er natuurlijk er wel van uitgaan dat de betaalmentaliteit kan veranderen door de crisis. En dit heeft dan zeker gevolgen voor je liquiditeit. Wat feller achter je debiteuren aanzitten, zou je zeggen. Maar omdat iedereen dat doet, heeft dat minder effect. Beter is het om niet aan paniekvoetbal te doen, maar de eigen situatie eerst eens helder te analyseren en te communiceren. Ondernemers zouden in deze tijd ook meer de samenwerking met leveranciers, afnemers en zelfs met concurrenten moeten zoeken. Dan kun je de dingen efficiënter doen en voorkomen dat je elkaar in de weg loopt richting afnemers. Zoek elkaar op (wellicht niet fysiek gezien het besmettingsgevaar), en als er betalingsproblemen zijn, steek je kop niet in het zand, maar probeer er samen uit te komen.


Door dingen samen op te pakken zal uiteindelijk ook de overheid in beweging gebracht worden. Zo hebben ze in de VS en Italië maatregelen getroffen om het MKB te helpen met fiscale voordelen en renteloze leningen.


Voor het overleven van deze, naar wat het lijkt, korte storm blijft liquiditeit essentieel. Je mag er bijvoorbeeld van uitgaan dat de betaalmentaliteit kan veranderen door de crisis. En dit heeft dan zeker gevolgen voor je liquiditeit. Wij adviseren voor de komende periode om extra aandacht te geven aan je liquiditeitsplanning en verschillende scenario’s (te laten) doorrekenen. Daarmee krijg je een goed beeld van de kans dat er wellicht en wanneer er wellicht een toekomstig liquiditeitstekort gaat ontstaan. Vervolgens kun je direct kijken wat de mogelijke oplossingen zijn. Denk daarbij aan overbruggingsfinanciering, factuurfinanciering etc. Maar ook zaken als werktijdverkorting en mogelijk andere maatregelen die van overheidswege worden getroffen om het MKB te helpen.


In bijzondere situaties kunt je het personeel korter laten werken. Dit geldt ook voor het uitbreken van het Corona-Virus, als gevolg waarvan personeel tijdelijk niet of minder ingezet kan worden. De onderneming kan werktijdverkorting en een WW-uitkering voor haar personeel aanvragen als aan de voorwaarden wordt voldaan. Voor meer informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel


Neem gerust contact met ons kantoor op als je wilt dat we kijken hoe coronaproof jouw bedrijf is!


Handige download

12 tips tegen Corona-liquiditeit

bottom of page