top of page

DRIE MAANDEN EXTRA TIJD VOOR ADMINISTRATIEVE EISEN LAGE WW-PREMIE


Minister Koolmees liet onlangs weten dat werkgevers tot 1 april 2020 de tijd hebben om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie.

Dit schreef de minister van Sociale Zaken in een brief over de administratieve vereisten van de WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract. De WW-premiedifferentiatie is onderdeel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die op 1 januari 2020 in werking treedt.

Afdragen lage WW-premie

De lage WW-premie mag worden afgedragen voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd, tenzij het om een oproepovereenkomst gaat.


Niet alle werkgevers zetten een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op schrift. In deze gevallen stuurt de werkgever de werknemer vaak een brief of e-mail met een bevestiging dat de overeenkomst voor bepaalde tijd is omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 


Om dan toch nog de lage WW-premie af te mogen dragen, moet de werkgever alsnog een schriftelijke arbeidsovereenkomst opstellen. De arbeidsovereenkomst moet door beide partijen getekend zijn. Tevens moet daaruit blijken dat aan de voorwaarden voor de lage WW-premie (een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, niet een oproepovereenkomst) is voldaan.


Werkgevers kunnen volstaan met een schriftelijk, door beide partijen ondertekend addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst.


Coulance Enkele werkgeversorganisaties hebben aangegeven dat niet alle werkgevers vóór 1 januari een door beide partijen ondertekend arbeidsovereenkomst of addendum voor al hun vaste werknemers in de loonadministratie kunnen opnemen.  Werkgevers krijgen daarom drie maanden extra tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie.


De coulance geldt enkel voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die vóór 1 januari 2020 in dienst zijn getreden. Van deze werknemers moet voor 1 april 2020 de door beide partijen arbeidsovereenkomst of addendum in de loonadministratie aanwezig zijn. Daaruit moet ook blijken dat de werknemer al op uiterlijk 31 december 2019 al voor onbepaalde tijd in dienst was.


Conclusie

Werkgevers mogen de lage WW-premie afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (geen oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend.

In zulke situaties kunnen werkgevers in de loonaangifte de indicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ vullen met ‘ja’.


Bron: Salaris Vanmorgen


bottom of page