top of page

AANVRAGEN SUBSIDIE PRAKTIJKLEREN TOT MEDIO SEPTEMBERAdminno subsidie praktijkleren

Bedrijven, erkende leerbedrijven, waaronder opleidingsbedrijven, en instellingen die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Vanaf het school-, studiejaar 2017/2018 wordt de regeling uitgebreid. U kunt dan ook in aanmerking komen voor subsidie wanneer u een leerwerkplaats aanbiedt voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs.

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

Voorwaarden subsidie

Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze kunnen verschillen per onderwijscategorie: vmbo, mbo-bbl, hbo, promovendi en toio’s. Vanaf het schooljaar 2017/2018 vallen ook leerlingen in het VSO, PRO en Entree in het vmbo onder deze subsidieregeling.

U kunt een aanvraag indienen voor de subsidie praktijkleren voor het school-, studiejaar 2017/2018. Dit kan sinds 2 juni 2018 09.00 uur tot uiterlijk 17 september 2018 17.00 uur.

Wilt u meer informatie over de voorwaarden of kunnen wij u helpen met het aanvragen van de subsidie, neem dan contact met ons op via info@adminno.nl of tel. 040-8427221.


bottom of page